ทีมงานของเรา

ด้านการผลิต :

เราควบคุมการผลิตโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นส่วนและ อะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม
ด้านการตรวจเช็คงาน: งานผลิตทุกชิ้นต้องผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายควบคุมคุณภาพและมั่นใจว่าเป็นไปตาม มาตรฐานการผลิตก่อนส่ง

ด้านคุณภาพคัดสรรการวัตถุดิบ :

งานทุกชิ้นเราผลิตจากวัตถุดิบชิ้นใหม่
ทีมงานในการส่งมอบงาน :  ภายในระยะเวลา 1 - 2 สัปดาห์ หรือน้อยกว่านั้นแล้วแต่การกำหนดการส่งมอบของลูกค้า
ทีมงานด้านการตลาด: เราเน้นความพอใจของลูกค้าเพื่อที่สิ่งที่ลูกค้าต้องการ

 
บริษัท เอ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์
ที่อยู่ 9/15 หมู่ 1 ตำบล เหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทร.053-560108    โทรสาร. 053-560107
  E-mail : sale@aplus-engineeing.com