เทคโนโลยีการสร้างผลิตภัณฑ์

   

       ปัจจุบันบริษัทต่าง ๆ ต้องแข่งขันกันในการผลิตการเสาะหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและทำให้คู่แข่งไม่สามารถมารถก้าวตามได้ทัน ในการผลิตสินค้า ด้านชิ้นส่วนงานด้านวิศวกรรมสิ่งที่จะทำให้การผลิต ได้มีความเที่ยงตรงแม่นยำ ต้องอาศัยเครื่อง CNC เพื่อประสิทธิภาพการผลิต

 

       เครื่องจักรใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงมีความจำเป็นเสมอในการผลิตของเราด้วยปริมาณการสั่งซื้อที่มากขื้นและสามารถรองรับการส่งงานตามกำหนดให้กับลูกค้า เครื่อง CNC Milling Machine Center เครื่องล่าสุดจึงได้นำเข้ามาติดตั้งในโรงงานของเรา ซึ่งเพิ่มศักยภาพในการผลิตอย่างยิ่ง  

  

ข้อพิจารณาในการใช้บริการกับเรา

 
  • เครื่องจักรของเราให้ความแม่นยำและมีคุณภาพสูงสุด
  • เรามีเครื่องมือในการตรวจสอบที่ทันสมัยและให้ความถูกต้อง
  • เรามีวิศวกรที่ชำนาญการ ในการคุมควบการทำงาน
  • เราสามารถสร้างวัสดุอุปกรณ์ ทุกชนิด
  • เรามีการลงทุนกับเครื่องจักรใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของท่าน
  • เรามีการช่องทางในการสื่อสาร ที่ทันสมัย เช่น อีเมล์ เว็บไชต์ อื่น ๆ
  • เรามีการรับประกันด้านคุณภาพต่อลูกค้าเพื่อให้ท่านสบายใจเมื่อใช้บริการกับเรา
 

 
บริษัท เอ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์
ที่อยู่ 9/15 หมู่ 1 ตำบล เหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทร.053-560108    โทรสาร. 053-560107
  E-mail : sale@aplus-engineeing.com