เอพลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์
      เราประกอบกิจการด้านงานอุตสาหกรรม หัวใจสำคัญยิ่งอีกอย่างคือความพร้อมด้านเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงาน หจก. เอ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ ได้จัดหาเครื่องจักรให้พอเพียงกับความต้องการของลูกค้า นั่นหมายถึงการสามารถส่งมอบงานได้อย่างตรงต่อเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ

      บุคลากรของเรามีความรู้และประสบการณ์ในการร่วมมือกันแสนอความคิดเห็นและความ สามารถทางเทคนิควิธีในการผลิตเพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพ และเพื่อการประสบผลสำเร็จในจุดมุ่งหมายของเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

   
เทคโนโลยีการสร้างผลิตภัณฑ์

     ปัจจุบันบริษัทต่าง ๆ ต้องแข่งขันกันในการผลิตการเสาะหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและทำให้คู่แข่งไม่สามารถมารถก้าวตามได้ทันในการผลิตสินค้า ด้านชิ้นส่วนงานด้านวิศวกรรมสิ่งที่จะทำให้การผลิต ได้มีความเที่ยงตรงแม่นยำ ต้องอาศัยเครื่อง CNC เพื่อประสิทธิภาพการผลิต


       เครื่องจักรใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงมีความจำเป็นเสมอในการผลิตของเราด้วยปริมาณการสั่งซื้อที่มากขื้นและสามารถรองรับการส่งงานตามกำหนดให้กับลูกค้า เครื่อง CNC Milling Machine Center เครื่องล่าสุดจึงได้นำเข้ามาติดตั้งในโรงงานของเรา ซึ่งเพิ่มศักยภาพในการผลิตอย่างยิ่ง  Read more...

  

 

 

     ผลิตภัณฑ์
     เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตชิ้นส่วนงานอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยการใช้เครื่อง CNC จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับเครื่องมือช่าง รวมไปถึงการจัดหาวัตถุดิบประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เหล็กเกรดต่าง ๆ อลูมิเนียม, ทองเหลือง, พลาสติก, ดีลริน, เทฟลอน, หรืออื่น ๆ   

   
เมื่อท่านพบกับปัญหาหรือต้องการให้เราได้มีส่วนช่วยในงานการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักอุตสาหกรรม เราสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้ และพร้อมที่จะจัดหาสินค้า และบริการได้ทันทีตามที่ท่านต้องการ
    Read more...

 

เครื่องมือการตรวจสอบคุณภาพ
  

     ด้วยหลักการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่มี รายละเอียดยุ่งยากซับซ้อน เราไม่เคยละเลยที่จะเข้มงวดในการควบคุมทุกกระบวนการผลิตเป็นพิเศษ เครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้จึงต้องมีการตรวจสอบความเที่ยงตรง และเราทุ่มงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ที่มีราคาแพงเพื่อได้งานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล     

   ทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต เราคำนึงถึงระบบของความปลอดภัยไว้ก่อนเสมออุปกรณ์เซฟตี้ และการอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งที่เราได้ทำอย่างสม่ำเสมอและอย่างต่อเนื่องเป็นประจำเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
Read more...

 

 
บริษัท เอ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์
ที่อยู่ 9/15 หมู่ 1 ตำบล เหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทร.053-560108    โทรสาร. 053-560107
  E-mail : sale@aplus-engineeing.com